1. Üldist

Rekki.ee on Rekki OÜ peetav internetipood, kus kaupade müüjaks on Rekki OÜ (14534544) või tootekirjelduses eraldi mainitud kolmas osapool. Rekki OÜ-d nimetatakse antud dokumendis edaspidi Teenusepakkujaks või Rekkiks.

Antud lepingutingimusi rakendatakse Rekki.ee ja selle klientide vahelises kaubandussuhtes seoses Rekki OÜ peetavas internetipoes toimuva toodete ostmise ja müümisega. Rekki.ee võimalike vahendatavate kolmanda osapoole kaupade osas rakendatakse lisaks tarbijakaitseseadusele antud teenusepakkuja/tarnija määratletud lepingutingimusi.

Antud kasutustingimused ja internetipoe üldised tarnetingimused ei piira kliendi tarbijakaitseseaduse kohustavatel määrustel põhinevaid õigusi tarbijana, vaid  kliendil on alati õigus tugineda tarbijakaitseseaduse kohustavatele määrustele põhinevatele õigustele.

Internetiteenuse ja -poe omanikuks ja pidajaks on:

Rekki Oü
14534544
Aadress: Filmi 5-17, Tallinn 10152, Harjumaa
Telefon: +358 505 698 021
Elektronpost: klienditeenindus@rekki.ee

Teenusepakkuja ei vastuta vääramatu jõu tekitatud kahju eest. Vääramatu jõu all peetakse silmas sellist ettearvamatut seika või tingimuste muutust, mis jääb väljapoole teenusepakkuja mõjutusvõimalusi ja mille toimumist ei või ette näha. Teenusepakkuja kohustub Klienti tekkinud vääramatust jõust teavitama esimesel võimalusel.

2. Terminid

Teenus
Teenuse all mõeldakse Rekki.ee pakutavat tervikteenust, kaasa arvatud selle kõik esinemisvormid ja kanalid.

Kauplemiskoht
Kauplemiskohaks on domeenis Rekki.ee asuv internetipood, mis pakub klientidele ostu- ja müügiteenuseid.

Klient
Klient on mis tahes Rekki pakutava Teenuse kasutaja. Selleks, et Teenuse võimaldatavaid ostu- ja müügitehinguid teostada, peab Klient olema 18-aastane.

Müüja
Müüja on füüsiline või juriidiline isik, kes müüb Rekkile isiklikke või vahendatavaid tooteid.

Hinnapakkumine
Hinnapakkumine on Rekki väljastatav kirjalik, siduv ja rahaline pakkumine Rekkile saadetud või kohale toimetatud toodetele. Hinnapakkumine puudutab alati ühte Saadetist tervikuna.

Hinnapakkumise heakskiitmine
Hinnapakkumise heakskiitmine on Müüja antav tõenduslik kinnitus hinnapakkumise heakskiitmise kohta. Hinnapakkumise heakskiitmisega siirdub Saadetise sisu omandiõigus kogu ulatuses Rekkile.

Ostja
Ostja on Klient, kes ostab tooteid Rekki Kauplemiskohast.

Saadetis
Saadetise all peetakse silmas Kliendi ühe korraga saadetavaid või kohale toimetatud tooteid. Rekki teeb hinnapakkumise alati igale Saadetisele eraldi.

Saatmiskood
Saatmiskood on Teenuse kasutamiseks tellitav personaalne ja ühekordselt kasutatav kood või saatmisdokument, mille abil Klient võib saata teenusepakkuja tegevuskohast Rekkile ühekordse Saadetise ilma eraldi kuludeta. Rekki ei vastuta kolmanda osapoole võimalike seatavate piirangute eest Saadetiste kujule, suurusele või kaalule.

Tarne
Tarne on Rekki Ostjale saadetud Ostja ostetud tooteid sisaldav tarne.

3. Toodete müük teenusepakkujale

Tooted tuleb Rekkile saata, kasutades Rekkist tellitavat personaalset Saatmiskoodi. Pakendi maksimumkaal on 10 kg. Tooted saadetakse, toimetades korralikult pakitud pakk vabalt valitud Rekki määratud teenusepakkuja tegevuskohta.

Rekki ei kohustu vastu võtma ega käsitlema Saadetisi, mida ei ole saadetud, kasutades Rekki saadetud Saatmiskoodi, saatedokumente ja -juhiseid. Rekki jätab endale õiguse saatjalt sisse nõuda võimalikud lisanduvad tarnekulud juhul, kui saatja ei järgi saatmisjuhiseid, saates näiteks paki, mille kaal ületab eelpool nimetatud maksimaalset kaalu. Lisaks jätab Rekki endale õiguse jätta käsitlemata saadetised, mille vastuvõtmisel ilmnevad eriti tugev lõhn, niiskus, putukad või mingid muud kogu saadetist puudutavad tavalisest erinevad omadused. Kui Klient soovib, et käsitlemata Saadetis talle tagastatakse, on Rekkil õigus Kliendilt enne saatmist sisse nõuda saatmis- ja käsitlemiskulud ehk 9,90 € (sis. km 20%).

Rekki ei vastuta transpordil kahjustatud, määrdunud või mingil muul moel viga saanud toodete või nendega seotud kahjutasude eest. Klient kohustub transpordil ilmnenud vigade kohta kaebuse esitama otse transporditeenuse pakkujale.

Rekkil on õigus Kliendi saatmisega seoses tekkinud tarnekulud ja kehtiva teenuste hinnakirja kohane käsitluskulu maha arvata Hinnapakkumise ja/või arve lõppsummast.

Rekki väljastatav Hinnapakkumine peab alati sisaldama vähemalt
– Hinnapakkumises sisalduvate toodete eritlust
– Saadetist ja/või toodet puudutavat makstavat hinda või tootele/toodetele määratud edasise töötlemise viisi
– Võimalike krediteeritavast summast maha arvestatavate summade, näiteks tarne- või käsitluskulude, eritlust koos käibemaksumääradega
– Pakutud eurodes märgitud summa arveldusgraafikut

4. Hinnapakkumine ja selle heakskiitmine

Rekki väljastatud Hinnapakkumine puudutab alati ühte Saadetist tervikuna ja korraga. Kliendil ei ole õigust nõuda ega Rekkil kohustust teha Hinnapakkumist ainult osale Saadetisest. Rekki väljastatav Hinnapakkumine võib olla ka ettepanek suunata Saadetis tervikuna ümbertöötlemisse, heategevusse või  kaubanduslikeks jäätmeteks.

Klient võib Rekki väljastatud Hinnapakkumise kas heaks kiita või mitte. Kui Klient Hinnapakkumisega ei nõustu, võib ta nõuda toodete tagastamist enda esitatud aadressile. Rekkil on siis õigus Kliendilt sisse nõuda tagastamisega seotud tarnekulud või saata tagastussaadetis ettemaksuga. Tagastussaadetise hind kujuneb vastavalt saadetise kaalule.

Kui tagastatavate toodete tagastussaadetis tuleb tagasi Rekkisse, on Rekkil õigus selle uuesti käsitlemise eest enne selle uuesti tagasi saatmist sisse nõuda 20€ (sis. km 20%) käsitluskulu koos tagastussaadetise tarnekuludega. Tagasi tulnud Saadetise osas kohustub Klient ise uuesti saatmise eraldi kokku leppima, võttes ühendust Rekki klienditeenindusega. Kui tagasi tulnud Saadetise uuesti saatmist puudutavat kokkulepet ei ole 60 ööpäeva jooksul selle Rekkisse jõudmisest kokku lepitud, on Rekkil õigus hoiustatud tooted siirata kas heategevusse või ümbertöötlemisse.

Rekki saadab Hinnapakkumise kirjalikult Kliendi esitatud e-posti aadressile. Rekki väljastatud Hinnapakkumine kehtib 14 ööpäeva jooksul selle saatmiskuupäevast. Kui Klient Hinnapakkumisele 14 päeva jooksul heakskiitvalt/mitte heakskiitvalt ei regaeeri, on Rekkil õigus, aga mitte kohustus, Saadetis tagasi saata. Kui Klient ei ole 30 ööpäeva jooksul alates Hinnapakkumise saatmiskuupäevast üldse reageerinud, vaatamata vähemalt ühele meeldetuletuskirjale, on Rekkil õigus pidada Hinnapakkumist heakskiidetuks, teavitades sellest Klienti kirjalikult ja makstes Hinnapakkumises toodud summa Kliendile Hinnapakkumises toodud aja jooksul.

Kui Klient ei reageeri Rekki väljastatud Hinnapakkumisele tähtaegade jooksul, ei ole Kliendil hilisemat õigust nõuda Saadetise tagastamist või tugineda sellele, et ta ei oleks soovinud Hinnapakkumist heaks kiita.

Rekki maksab heakskiidetud Hinnapakkumises toodud summa vastavalt Müüja valitud või Hinnapakkumises määratud arveldusajale. Makse sooritatakse Hinnapakkumises toodud maksepäeval ja see jõuab Müüja edastatud arveldusarvele hiljemalt teisel maksepäevale järgneval pangapäeval.

5. Toodete müüja kohustused

Toodete Müüja vastutab kõigis olukordades selle eest, et tema edastatud andmed peavad paika ega kahjusta ühegi kolmanda osapoole õigusi.

Toodete Müüja vastutab kõigis olukordades selle eest, et tal on õigus müüa ja loovutada Rekkile oma saadetud tooteid.

Toodete Müüja vastutab toodete võimalike puuduste ja vigade eest, kaasa arvatud toodete võimalik määrdumine jms seigad kuni hetkeni, kui ta on heaks kiitnud Rekki väljastatud Hinnapakkumise.

Toodete Müüja kiidab Saadetist tehes heaks antud tingimused, kohustub käituma neid järgides ja heaks kiitma tingimustest johtuvad edasise käsitlemise viisid.

Rekki ei vastuta Müüja vigaste või puudulike andmete edastamisest johtuvate võimalike viivituste eest teenuse toimumises või arveldamisel.

6. Toodete hinnastamine, maksustamine ja teavitamiskohustus

Rekki ei kohustu eritlema toodete Müüjale toodete edasimüügihindu, oma võimalikku katet, edasimüügikanalit või muud toodete järelkäsitluses sisalduvaid seiku, välja arvatud need, millest Hinnapakkumises ja Rekki üldistes järelkäsitlusvõimalustes on on räägitud.

Rekki jätab endale õiguse hinnastada toodet soovitud kanalis soovitud viisil, kuna selle omandiõigus on antud lepingutingimuste kohaselt siirdunud Rekkile. Müügikonto toodete puhul on Rekkil õigus anda oma äranägemise järgi müügihinnast maksimaalselt 30% allahindlust. Toodete hindu näeb internetipoes. Rekki võib piirata võimalike allahindlus- ja sooduskoodide kasutamist eritoodete puhul.

Müüja kohustub alati ise hoolt kandma võimalike kohustuste täitmise eest käibemaksu saaja ja muude ametnike ees. Rekki pakub endaga tehtud tehingute osas vajalikke andmeid võimalike järelaruannete jaoks.

7. Maksmine ja makseviisid

Klient võib toote eest maksta, kasutades internetipoes pakutavaid makseviise (internetipangad ja krediitkaardid), mille nimekirja leiab internetipoest enne maksmise etappi siirdumist.

Pakutavad internetipanga makseviisid on:

Eesti:          Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay and Liisi ID
Läti:           Swedbank, SEB, Citadele and Luminor
Leedu:        Swedbank, SEB and Luminor
Sooome:     Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma
                  Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki

Lisaks ülalmainituile saab internetipoes maksta Visa, Mastercardi ja Maestro kaartidega.

Maksete käsitlemise ja vahendamise eest hoolitseb Maksekeskus AS (12268475). Kõikide maksete valuutaks on euro.

Toodete ja nende postikulude eest makstakse tellimuse tegemise hetkel. Osa makseviisidest eeldab internetipoe kliendiks registreerumist.
Maksmine toimub Maksekeskus AS-i veebisaidi kaudu.

8. Tarneviisid ja -kulud

Klient võib internetipoes pakutavate tarneviiside hulgast valida endale sobiva. Pakutavad tarneviisid ja nende hinnad vahelduvad sõltuvalt tootest, kliendi soovitud tarneaadressist ja vahelduvate keskkonnategurite kuludest. Tarnekulud on tellimuse tegemise hetkel enne selle kinnitamist ja maksmist näha.  Logistikateenuse pakkujad võivad Saadetise vastuvõtjalt sisse nõuda näiteks paki pikenenud hoiustamisega vms kaasnevad kulud. Klient kohustub tutvuma erinevate tarneviiside lisateenuste hinnakirjaga enne tellimuse tegemist. Rekki ei vastuta kolmandate osapoolte lisateenuste (näiteks hoiustamine, ladustamine vms) eest kliendile tekkivate võimalike kulude eest.

Tellimuse käsitlemise aeg on keskmiselt 1-5 tööpäeva alates automaatse tellimuse kinnituse saatmisest, kui tellimuse tegemise ajal ei ole eraldi teisiti teada antud. Hinnanguline tarneaeg esitatakse Kliendile tellimuse tegemise ajal. Eeldatav tarneaeg antakse alati teada enne toodete eest maksmist. Maksimaalne tarneaeg ei ületa siiski kunagi 10 päeva. Valmis tellimuse all mõeldakse tellimust, mille kõik tooted on laos ja tellimuseks broneeritud ning tellimuse makse on aktsepteeritud

Klient kohustub Saadetise üle kontrollima 14 ööpäeva jooksul ning tutvuma toote kasutusjuhiste ja -tingimustega enne selle kasutuselevõttu.

Internetipoe tellimis- ja tarnetingimustega nõustudes nõustub Klient sellega, et internetipood saadab Kliendile tellimusega seonduvaid e-kirju ja/või tekstisõnumeid.

Kui mingit tellitud toodet ei ole hoolimata ostutellimuse ajal teisiti märgitust saadaval, jätab Rekki endale õiguse tehing tühistada.

9. Vahetus- ja tagastustingimused

Tarbijal-kliendil on vastavalt tarbijakaitseseadusele õigus tagastada kogu tellimus või osa sellest 30 ööpäeva jooksul alates tellimuse vastuvõtmisest.  Tagastusõigus puudutab ainult originaalpakendis olevaid kasutamata ja müügikõlblikke tooteid. Kasutatud tooteid müüakse sellisel kujul, nagu need on – nii ei saa tootel olevaid võimalikke varasema kasutamise jälgi vaadata kui tootevigasid.

Rekki annab oma müüdud toodetele 30-ööpäevase tasuta tagastusõiguse. Tagastatav kaup tuleb tellimuse kinnituses või tarnimisel toodud juhiste kohaselt saata või toimetada 30 ööpäeva jooksul pärast Saadetise vastu võtmist allolevale aadressile:

Rekki OÜ
Filmi tn 5-17
Tallinn 10152, Harjumaa

Tarbijakaitseseaduse kohaselt ei anta tootele tagastus- ja/või sellest taganemise õigust, kui tegu on Kliendi soovil valmistatud, tellitud või muudetud kaubaga, kui tööd on juba jõutud alustada või just kliedi jaoks hangitava toote ostutellimus on valmis.

Klient vastutab tagastamisega seotud kulude eest ise. Klient kohustub alles hoidma tagastusdokumentidest tehtud vajalikke koopiaid. Paki saatmisel saadud paki jälgimisnumber on ainus viis Saadetise tõendamiseks.

Pakkimine toimub saatja vastutusel. Tooted peab pakkima hoolikalt, et need transpordil kahjustada ei saaks. Teenusepakkuja ei vastuta hooletult ja lepingutingimustele mitte vastavast pakkimisest tingitud tagasi saadetud kauba kahjustuste eest. Kliendi põhjustatud vea tõttu tekkinud kulud nõutakse sisse Kliendilt.

Kliendil on soovi korral võimalik tehing tühistada ja nõuda rahade tagastamist. Rahade tagastamine eeldab konto numbri esitamist tagastusjuhistes mainitud viisil. Tagastatud toodete väärtus hüvitatakse Kliendile 14 ööpäeva jooksul alates tagastatud toote vastuvõtmisest. Hüvitisest arvestatakse maha tagastatud toote saatmiskulud juhul, kui on kasutatud Rekki pakutud tagastussaatmisnumbrit (välja arvatud Rekki põhjustatud tarne- või tootevigade puhul). Algsed saatmiskulud tagastatakse ainult siis, kui ostja on saanud veaga toote või toode on kahjustunud transpordil. Võta sel juhul kohe ühendust meie klienditeenindusega.

Tellitud kaubal järel käimata jätmist ei loeta tehingu tühistamiseks. Rekki nõuab tellimustelt, millele järele ei minda ilma, et oleks vormistatud tühistamis- või tagastusteade, eraldi 20 € tasu (sis. km 20%). Tehingut peetakse sel juhul kehtetuks ja Rekki tagastab Kliendile ostude summa, millest on maha arvestatud mainitud 20 € juhul, kui Klient ei lepi Rekkiga kokku Saadetise uuesti tarnimise osas. Saadetisele järele minemata jätmise põhjustatud lisakulud nõutakse Kliendilt sisse enne, kui Saadetis uuesti tarnesse pannakse.

10. Tehniline toimimine

Internetiteenus ja -pood on loodud toimima uusimates veebilehitsejate versioonides ja neile eelnevates veebilehitsejate versioonides, mille puhul on peetud mõistlikuks ja eesmärgipäraseks toe olemasolu.

Internetiteenus ja -pood ei pruugi ilmtingimata töötada kõigis veebilehitsejates, lõppseadmetes või rakendustes. Internetiteenuse puhul on igal juhul lisatud toega ja testitud veebilehitsejate versioonid.

Teenusepakkuja ei vastuta Kliendile võimaliku tehnilise toimimatuse tõttu tekkinud otseste või vahetute kahjude eest.

11. Andmekaitse ja andmete käsitlemine

Klientide andmed on salvestatud internetipoe kliendiregistrisse, kus olevaid andmeid kasutatakse kliendisuhte säilitamiseks ja selle eest hoolitsemiseks.

Lisaks on Rekki OÜ-l ja sellega samasse kontserni või huvide ringi kuuluvatel ettevõtetel vastavalt isikuandmete seadusele (523/99) õigus käsitleda ja loovutada registris olevaid andmeid põhjendatud kasutamiseks (näiteks otseturunduseks).

Isikuandmete seadusele vastava registri väljavõttega saab tutvuda aadressil rekki.ee/privacypolicy. Klient võib keelata oma andmete turunduseesmärgil kasutamise ja käsitlemise ning kontrollida ennast puudutavaid andmeid, võttes ühendust internetipoe klienditeenindusega.

12. Ilmsed hinnavead

Teenusepakkuja jätab endale õiguse tellimus ilmsete hinnavigade puhul tühistada. Ilmsete hinnavigade all mõeldakse toote võimalikku hinnastamisviga internetipoes nii, et toote hind erineb märkimisväärselt ja selgelt toote tegelikust hinnast ja internetipoes esitatud hind on selgelt tõlgendatav inimliku või hinnastamise vea tagajärjena. Ilmseteks hinnavigadeks võivad olla muu hulgas järgmised näited:

  • toote hind on 0,00 eurot või ei ole hinda üldse märgitud
  • toote normaalne või praegune turuhind on võrreldes internetipoes märgitud hinnaga mitmekordne

Eelpool mainitud juhtudel peetakse hinda nii selgelt õigest, silmas peetud hinnast erinevaks, et arvatakse, et Klient saab aru, et märgitud hind on ekslik.

13. Intellektuaalomandi õigused

Internetipood, internetiteenus ja nende sisu on Rekki OÜ või selle koostööpartnerite omand, mida kaitsevad autoriõigused ja rahvusvahelised autoriõiguslepingud. Kõik eeltooduga seotud intellektuaalomandi õigused (mh. autoriõigused, registreeritud ja registreerimata kaubamärgi- ja disainiõigused, domeeninimed, patendid, andmebaasi õigused ja ärisaladused) kuuluvad teenusepakkujale või selle koostööpartneritele.

14. Garantii ja vastutus vigade eest

Toodete võimalik garantii määratakse vastavalt toodete tootja määratud garantiitingimustele. Klient kohustub tutvuma koos tootega tarnitud garantiitingimustega enne toote kasutusele võtmist. Garantiitingimused leiab kasutusjuhistest, eraldi garantiiblanketilt või tootja nimetatud internetiaadressilt.

15. Küpsised

Internetipoes ja veebisaidil kasutatakse küpsiseid (cookies), mille abil saab veebisaiti varasemast kasutajasõbralikumaks arendada. Küpsiste ülesandeks on lihtsustada, parandada ja kiirendada asjaajamiskogemust. Küpsiseid võib kasutada ka klientidele paremate pakkumiste ja personaalsemate tootesoovituste pakkumiseks. Küpsis on väike infofail, mille võrguserver salvestab kasutaja kõvakettale. Osa veebipoe funktsionaalsusest ja sisust võib toimimiseks eeldada küpsiste kasutamise lubamist. Veebisaidil kasutatakse Google Analyticsi külastajate jälgimise rakendust. Klient võib soovi korral Analyticsi jälgimise välja lülitada, kasutades veebilehitseja lisandmoodulit. Kliendi interneti veebilehitseja lubab tavaliselt küpsiseid vaikimisi seadistustega, aga kasutaja võib ka küpsiste kasutamist veebilehitseja seadistustes takistada või eemaldada küpsised veebilehitsejast teenuse kasutamise lõpus. Lisainfot veebilehitseja võimaluste kohta leiab veebilehitseja tootja juhistest.

16. Kaebused ning probleemi- ja tüliolukorrad

Kui toode on transpordi ajal kadunud või kahjustunud või ei vasta tellimusele, peab Klient veast hiljemalt 14 päeva jooksul teada andma vahetus- ja tagastustingimustes märgitud organile. Kui pakend on transpordi ajal viga saanud, tuleb vea kohta teha kaebus otse transpordiettevõttele.

Klient kohustub tagastamisel või kauba vea kohta kaebust esitades esitama ostutõendi, kviitungi või muu tõendi ostukohast ja -ajahetkest.

Kaebusi võetakse vastu ainult kirjalikus vormis. Vabas vormis kaebuse võib saata kas e-kirja teel aadressile klienditeenindus@rekki.ee või kirja kujul aadressile Rekki OÜ, Filmi 5-17, 10152 Tallinn. Harjumaa. Internetiteeninduses saab lisaks anda kliendi tagasisidet ja/või täita kaebuse blanketi.

Tarbijal-kliendil on õigus suunata antud Lepingust tulenevad erimeelsused lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni. Menetlusvõimaluste ja rakenduva tüli lahendamise organi kohta leiab lisainfot aadressilt http://ec.europa.eu/odr. Klient võib teenusepakkuja vastu lahkarvamusi puudutava kande esitada ka teenuspakkuja asukoha ringkonnakohtus. Teenusepakkuja aadress kõiki tüliolukordi puudutavas kirjavahetuses on klienditeenindus@rekki.ee.

Kõigis antud lepingut puudutavates tüliolukordades täidetakse Eesti seadusi.

17. Vääramatu jõud

Teenusepakkuja ei vastuta viivituste ja kahjude eest, mis johtuvad tema mõjutusvõimalustest väljapoole jäävatest takistustest, mida ta ei oleks suutnud ennetada või mille tagajärgi ta ei oleks saanud vältida.

Vääramatuks jõuks loetakse mh. töövaidlused, personali haigestumine, impordi- ja ekspordikeelud, loodusnähtuste tagajärjel tekkivad kahjud ja viivitused ning häired tarnetes. Kui vääramatu jõud kestab üle kahe kuu, on kummalgi osapoolel õigus tellimus tühistada ilma kahju korvamise või viivituse tagajärgedeta.

18. Sooduskoodid ja allahindlused

Rekki võib aeg-ajalt teatada erinevatest soodustustest ja allahindlustest. Sooduskoodid võivad olla kas üldised või personaalsed ja näiteks seotud turunduskampaaniatega. Sellised soodustused on kas ajutiselt kehtivad või on nende kehtivusaeg eraldi teada antud. Rekki jätab endale ühepoolse õiguse kõigi soodustuste ja pakkumistega seotud muudatuste tegemiseks, kaasa arvatud mh. soodustuste tingimused, sisu ja kestuse. Tavaliselt erinevaid soodustusi ja pakkumisi omavahel ühendada ei saa, kui Rekki seda eraldi lubanud ei ole.

Sooduskoodi kasutamise juhised antakse koos koodiga ja see tuleb ostmisel esitada enne maksmise etappi siirdumist ja ostukorvi lõplikku kinnitamist.

19. Õigus muudatustele

Teenusepakkuja võib internetiteenuses ja -poes muudatusi teha mis tahes ajal.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta antud lepingutingimusi ilma sellest ette teavitamata. Tellimuste puhul rakendatakse tellimise hetkel kehtivaid lepingutingimusi, mille Klient tellimust kinnitades heaks kiidab ja mille ajakohane versioon on alati kättesaadav internetipoe veebilehel.