Tere tulemast kasutama Rekki teenuseid!

Et saaksime Sulle pakkuda võimalikult hästi toimivat ja kvaliteetset asjaajamiskogemust, kasutame teenuste loomisel modernse tehnoloogia meile pakutavaid võimalusi. On tähtis, et ka Sina teaksid, mida meie saidi külastamine tähendab.

1. Registripidaja

Meie teenuse toimimise võimalikuks muutmiseks ja teenuse osutamiseks vajame mõningasi Sinu andmeid. Antud andmekaitsetegevuse kirjelduses püüame rääkida võimalikult avatult ja läbipaistvalt sellest, kuidas Sinu andmeid käsitleme.

Tutvu rahulikult ja võta meiega julgesti ühendust, kui soovid teada või küsida lisa.

Tervitades
Rekki meeskond

Kontaktandmed:
Rekki OÜ (edaspidi Rekki)
14534544
Aadress: Filmi 5-17, 10152 Tallinn, Harjumaa

Telefon: +358 505 698 021
E-posti aadress: klienditeenindus@rekki.ee

2. Registreeritud

 • Kliendid
 • Potentsiaalsed kliendid
 • Internetisaidi kasutajad

3. Isikuandmete käsitlemise tähendus ja põhjus

Kliendid
Käsitlemise eesmärk: Klienditeenindust nõudvate ühendusevõttude võimalikuks muutmine, internetipoe tehingute võimaldamine ja kliendisuhte hoidmine
Käsitluspõhjus: Registripidaja õigustatud kasu

Potentsiaalsed kliendid ja internetisaidi kasutajad
Käsitlemise eesmärk: Internetisaidi kaudu tulevad ühendusevõtud, uudiskirjade tellimused ning klienditeenindust nõudvate ühendusevõttude võimaldamine
Käsitlemise eesmärk: Registripidaja õigustatud kasu 

4. Registrisse salvestatavad andmed

Registrisse võidakse salvestada mh. alljärgnevaid andmeid:

 • Nimi
 • Kasutajatunnus
 • Aadress
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • IP-aadress

Isikuandmeid kasutatakse meie teenuse loomisel ms. järgmistel eesmärkidel:

 • Tellimuste tarnimine kliendile
 • Ostu- ja müügitehingute tegemine kliendiga
 • Klientide teavitamine
 • Klientidele teenuse raames kohaldatav suunatud turundus
 • Kliendisuhete hoidmine
 • Kliendisuhetega seotud infovahetus
 • Isikute tuvastamine
 • Käsitleme ainult neid andmeid, mille meile ise loovutad või mis meiega asju ajades kogunevad.

5. Käsitlemise kestus

Isikuandmeid käsitletakse seni, kuni see on kliendiga tehtavate tehingute või kliendi teenindamise jaoks vajalik. Seejärel määrab andmete käsitlemise see, kas andmete säilitamisega seostub peale andmekaitseseadustikust tuleneva säilituskohustuse veel mingi kohustus.

Kanname andmed registrisse nii, nagu need registreeritult endalt saame ja neid uuendatakse vastavalt sellele, mida registreeritu registripidajale teatab. Võid oma andmed meie turundusregistrist eemaldada millal tahes, kasutades selleks e-kirjades olevat eemaldamislinki. Meie eemaldame ebavajalikke isikuandmeid iga kuue(6) kuu tagant.

Loodame, et mõistad, et raamatupidamisseadus nõuab ostutehingutega seotud oluliste andmete säilitamist 6 aasta jooksul peale teatud eelarveaasta lõppemist.

6. Sinu õigused

Sul on alljärgnevad õigused, mille kasutamist puudutavad päringud tuleb esitada e-posti aadressile klienditeenindus@rekki.ee

Kontrollimisõigus

Sul on õigus kontrollida meie Sinu kohta salvestatud isikuandmeid. Kui märkad oma andmetes ebatäpsusi või puudusi, võid meilt paluda nende parandamist või täiendamist.

Vastuväite õigus

Sul on õigus millal tahes oma andmete käsitlemisele vastuväide esitada, kui Sulle tundub, et oleme sinu isikuandmeid käsitlenud seadusevastaselt või et meil ei ole õigust mingeid andmeid käsitleda.

Otseturunduskeeld

Sul on õigus millal tahes keelata meil sinu andmete kasutamine otseturunduseks. Me ei müü ega loovuta kunagi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, et nad võiksid Sulle suunata otseturundusmaterjale.

Teeme internetiturundust ja -reklaami mh. Google’i ja Facebooki teenuseid kasutades. Antud ettevõtted ei saa meilt siiski kunagi Sinu isikuandmeid ja tegu ei ole otseturundusega. Internetiturundus põhineb Sinu veebilehitseja kogutud küpsistel, millest on täpsemalt räägitud punktis “Küpsised”.

Eemaldamisõigus

Sul on õigus paluda meil Sinu andmed registrist eemaldada, kui Sulle tundub, et mingite Sinu andmete käsitlemine ei ole meie ülesannete seisukohalt vajalik. Sinu palve käsitlemise järel kas eemaldame Sinu andmed või esitame Sulle põhjenduse, miks neid eemaldada ei saa. Kui oled meie lahenduse osas eri meelt, on Sul õigus esitada kaebus andmekaitsevolinikule. Lisainfot vastuolusid lahendava organi kohta leiad aadressilt http://ec.europa.eu/odr.

Kaebamisõigus

Sul on õigus esitada kaebus andmekaitsevolinikule, kui sulle tundub, et rikume Sinu isikuandmeid käsitledes kehtivat andmekaitseseadusandlust.

Loodame, et mõistad, et sinu isikus kindlad olemiseks peame juhul, kui soovid oma andmete eemaldamist või kontrollimist, Sinu isiku tuvastama, et vältida Sinu isikuga seonduva kuritarvitamist. Selleks võib olla vajalik Sinu Rekkisse kohale tulek.

7. Seaduslikud infoallikad

Potentsiaalsete klientide andmed saadakse nende endi nõusolekul internetilehekülje külastamisel või muu personaalse või digitaalse suhtluse käigus.

8. Andmete loovutamine

Reeglina andmeid turunduseesmärkidel Rekkist väljapoole ei loovutata.

Andmeid võib siiski valikuliselt loovutada registripidaja tellitud kolmanda osapoole või tema vahenditega tehtava suunatud turunduskampaania jaoks või muu hulgas logistikapartneritele internetipoe tarnete tegemiseks. Andmete omandiõigus ei siirdu registripidajalt kolmandale osapoolele, ka ei ole kolmandal osapoolel õigust andmete tellitud ülesandest väljapoole jäävaks kasutamiseks.

Oleme kindlustanud selle, et kõik meie teenusepakkujad täidavad andmekaitseseadusandlust. Kasutame regulaarselt alljärgnevaid teenusepakkujaid:

 • Omniva
 • Matkahuolto
 • Maksekeskus AS, mis kogub koos maksetehinguga IP-aadressi, makseviisi ja makseaja (lisainfot).
 • Facebook (halda oma Facebookireklaamiseadeid)
 • HelpScout
 • Unifaun
 • Knack
 • Nosto
 • MailChimp
 • Feedbackly
 • Google (ms. Adwords, Analytics)

9. Andmete siire väljapoole EL-i

Kui võimalik, oleme valinud Sinu andmete säilituskohaks turvalised, Euroopas asuvad serverid või andmekeskused.

Mõned eelpool mainitud teenusepakkujad võivad pakkuda teenust või varundada oma teenuste andmeid väljaspool EL/ETA-alasid, Ameerika Ühendriikides. Oleme siiski kindlustanud, et antud teenusepakkujad täidaksid  Privacy-Shield (EL/USA) määrusi. Andmeid varundatakse, et Sinu andmed oleksid kaitstud ka siis, kui teenuse kasutamine katkeb, võimalus selleks on takistatud või teenusepakkujal on tehnilisi probleeme serverite või internetiühendusega.

10. Registri kaitsmise põhimõtted

Sinu isikuandmete asjakohane käsitlemine on meile tähtis ja soovime käituda vastavalt uuenenud andmekaitseseadustikule. Kasutame andmete turvalisuse kindlustamiseks alljärgnevaid kaitsemehhanisme:

 • Meie süsteemidesse pääsemine eeldab kasutajatunnuse ja salasõna sisestamist. Süsteemid on kaitstud tulemüüride ja teiste tehniliste vahenditega.
 • Meie süsteemidesse salvestatud registri sisaldavate andmete ligi pääsevad ja nende kasutamiseks on volitus vaid teatud, eelnevalt kindlaks määratud registripidaja töötajatel, kellel on tööülesannete tõttu vaja andmetele ligi pääseda.
 • Registrite kasutamine on kaitstud personaalsete kasutajatunnuste, salasõnade ja kasutusõigustega.
 • Registrid asuvad pilveteenustes ja füüsiliselt ruumides, kuhu kõrvalised isikud ei pääse.
 • Registrites sisalduvad andmed on lukustatud ja valve all olevates ruumides.
 • Registritest tehakse regulaarselt varunduskoopiaid.

11. Küpsised

Rekki veebisait kasutab küpsiseid. Meie sait saadab Sinu kasutatavale veebilehitsejale küpsise, mis on väike, arvuti kõvakettale salvestuv tekstifail. Kasutusel on nii ajutisi, sessioonipõhiseid küpsiseid, mille veebilehitseja eemaldab, kui kasutatud veebilehitseja sulged, kui ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad arvuti kõvakettale. Küpsised võimaldavad meil Sinu veebilehitseja ära tunda ning saadud andmeid kasutada näiteks saidi külastajate loendamiseks ja analüüsimiseks (näiteks statistiliseks jälgimiseks, teenuste ja toodete pakkumiseks selle põhjal, mida oled saidil varem lehitsenud). Küpsised annavad meile võimaluse kontrollida ja jälgida meie kasutajate huviobjekte ning meie internetilehekülgi arendada, näiteks parandada otsingufunktsioone, asjade esitamisjärjekorda, andmete leitavust jne.

Sinu kasutatav veebilehitseja lubab tõenäoliselt küpsiseid kasutada automaatselt, aga soovi korral võid muuta selle seadeid ja eemaldada küpsised millal tahes. Võid soovi korral küpsiste kasutamist vältida, muutes kasutatava veebilehitseja seadeid ja keelates nende kasutamise. Loodame, et mõistad, et küpsiste kasutamise keelamine võib mõjutada meie teenuste toimimist ja takistada mõne funktsiooni kasutamist.

Reklaamiküpsised aitavad meil valida Sinu jaoks sobivaimaid ja huvitavaimaid reklaame, tooteid ja kasvõi otsingutulemusi. Küpsiste eesmärk on ka ennetada samade reklaamide korduvat näitamist. Mingi kolmanda osapoole teenused võivad samuti kasutada küpsiseid või jälitajaid (1-piksline pildifail), et näeksid eri saitidel käies Sulle meeldivaid reklaame. Küpsiste ja jälitajate abil kogutud andmed ei jaga meile ega kolmandatele isikutele mingeid isiklikke andmeid, näiteks nime või kontaktandmeid.

Saidil võidakse lisaks kasutada tehnikat, millega mõõdetakse reklaamide mõju. Selleks on meie internetisaidile paigaldatud 1-piksliline jälitaja, mille abil kogutakse saidil nimedeta andmeid. Pärast kasutajate Rekki ja teistel internetilehtedel käimiste kohta nimedeta andmete saamist võivad reklaamiinimesed luua reklaame toodetest ja teenustest, mis kasutajat huvitada võiksid.

Rekki saidil on lisaks kasutusel Google Adwordsi küpsis, mille abil suunatakse turundust kasutajanimekirja abil Google’i reklaamivõrgustikes. Kasutaja ei ole identifitseeritav küpsisega liidetavate andmete alusel. Võid soovi korral keelata kasutajanimekirjadel põhineva Google Adwords-turunduse aadressil  www.google.com/settings/ads.

Lisainfot veebilehitseja kasutamisel põhineva reklaami suunamise kohta leiad Your Online Choices –saidilt